Betalningsvillkor

ELEVER UNDER 18 ÅR
För elev under 18 år måste ALLTID målsmans (en förälder) personnummer och namn anges.

OBS! Du kan endast anmäla en elev per anmälan.

PROVLEKTION
Du har möjlighet till att boka en provlektion. Detta kostar 150 kr och Betalas på plats
OBS! Väljer du provlektion är du inte garanterad plats.
Anmäler du dig till hela kursen är du garanterad plats fram till fulltecknad kurs.
Du har då möjlighet att byta kurs de tre första veckorna.

KORTBETALNING
Du betalar din kursavgift via kortbetalning. Du kommer att få en bekräftelse/ kallelse till den e-post som du angivit när din anmälan behandlats. Det är därför viktigt att du anger en korrekt e-post adress.

SÄKERHET VID KORTBETALNING
Din onlinebetalning är säkrad genom att Dansstudion.nu använder betalningstjänster från DIBS dibs.se. DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Dansstudion.nu har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.
DIBS stödjer också 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns.

 


ÅTERBETALNING
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning eller reducering av kursavgiften. Frånvaro berättigar inte till överföring av betald kursavgift till nästa termin. Om du pga sjukdom inte kan fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalas kursavgiften för den tid läkarintyget avser, med ett avdrag på 150 kr per kurs. Enligt konsumentköplagen har man två veckors ångerrätt from inköpsdagen.

AVANMÄLAN
Eventuell avanmälan skall vara Dansstudion tillhanda senast dagen innan kursstart. Vid avanmälan från och med kursstartsdagen sker ingen återbetalning av kursavgiften med undantag för konsumentköplagen se ovan. 

AVANMÄLAN BARNGRUPPER NYBÖRJARE UPP  T.O.M 9 ÅR
Om barnet inte ska fortsätta kursen ska avanmälan vara Dansstudion till handa senast dagen innan andra kurstillfället för att återbetalning ska vara möjlig. Avbokning efter andra kurstillfället berättigar inte återbetalning av kursavgiften.

BYTE AV KURS
Du kan byta kurs i mån av plats under de två första kursveckorna. Från och med tredje kursveckan uttas en avgift på 50 kr per kursbyte. Lärare kan vid behov omplacera elev till en för eleven passande nivå.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
- Dansstudion förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt
- Dansstudion ansvarar inte för personliga tillhörigheter. Lämna inte värdesaker i fickor eller omklädningsrum. Ta med värdesaker in i danssalen
- Missade lektioner kan tas igen på ordinarie terminskurser under pågående termin, i mån av plats.
- För allas trivsel, respektera att vi inte har ytterskor i danssalarna. Ta med rena ombytesskor.

UPPLYSNING OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Personuppgifter som lämnas till Dansstudion Karlstad kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för vår administration av anmälningar och betalningar samt för att informera om Dansstudions verksamhet. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få rättelse samt registerunderlag.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.