Barndans 4-6 år 

I barndansen blandas lek, rytmik och sång med enklare danssteg. Vi använder oss både av klassisk och modern musik och tillsammans undersöker vi kroppen i rörelse på ett lekfullt sätt.