Balett

Baletten växte fram i Frankrike och Italien under 1600-talet. Under 1800-talet utvecklades tekniken och då skapades bl.a. baletten Svansjön. Balettekniken ger koordination och kontroll och är en bra grund för all annan dansträning.