Hip-hop 


Hiphop är en kultur och konströrelse som uppstod i South Bronx, New York på tidigt 70-tal från den afro-amerikanska och latinamerikanska befolkningen. De huvudsakliga elementen inom kulturen består av fyra huvudpelare: rapping, DJing, graffiti och breaking. Det var genom dessa fyra pelare som kulturen uttryckte sig och växte fram till det världsfenomen som den blivit idag. 


Den dans vi kallar "hiphop" idag klassas som en gatustil och benämndes ursprungligen "hiphop freestyle". Det är en social dans som har utvecklats på fester där folk dansade med varandra och gjorde så kallade "social party dances". Social party dances är enkla danser som skapades av personerna som var närvarande och groovade med varandra till musiken. Dessa danser har till stor del lagt grunden för all den hiphop vi dansar idag. Exempel på sådana danser är "The Smurf", "Bart Simpson", "The Fila" och "The Prep".