Heading 2 Text Goes Here

Villkor och betalningsbestämmelser


ÅTERBETALNING


Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning eller reducering av kursavgiften. Frånvaro berättigar inte till överföring av betald kursavgift till nästa termin. Om du pga sjukdom inte kan fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalas kursavgiften för den tid läkarintyget avser, med ett avdrag på 150 kr per kurs.


Enligt konsumentköplagen har man 14 dagars ångerrätt från inköpsdagen.


AVANMÄLAN


Eventuell avanmälan skall vara Dansstudion tillhanda senast dagen innan kursstart. Vid avanmälan från och med kursstartsdagen sker ingen återbetalning av kursavgiften, med undantag av konsumentköplagen, se ovan.


AVANMÄLAN BARNGRUPPER NYBÖRJARE UPP T.O.M 9 ÅR


Om barnet inte ska fortsätta kursen ska avanmälan vara Dansstudion till handa senast dagen innan andra kurstillfället för att återbetalning ska vara möjlig. Avbokning efter andra kurstillfället berättigar inte återbetalning av kursavgiften.


BYTE AV KURS 

Du kan byta kurs i mån av plats under de två första kursveckorna. Från och med tredje kursveckan uttas en avgift på 50 kr per kursbyte. Lärare kan vid behov omplacera elev till en för eleven passande nivå.


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

- Dansstudion förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt 

- Dansstudion ansvarar inte för personliga tillhörigheter. Lämna inte värdesaker i fickor eller omklädningsrum. Ta med värdesaker in i danssalen 

- Missade lektioner kan tas igen på ordinarie terminskurser under pågående termin, i mån av plats. 

- För allas trivsel, respektera att vi inte har ytterskor i danssalarna. Ta med rena ombytesskor.


UPPLYSNING OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING och GDPR 

GDPR – Den nya personuppgiftslagen


Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagen förkortas GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation och den ersätter lagen om PUL – Personuppgiftslagen.


För oss på Dansstudion innebär det att vi måste fortsätta att ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar och endast använda dem i rätt syfte. Vi behöver även uppgifterna för att kunna skicka information om kommande verksamheter.


För att underlätta vår administration lagrar vi uppgifter om namn på omyndig elev och på betalningsansvarig. Vi lagrar även adress, mailadress och telefonnr. Vi behöver få personnummer 10 siffror för betalningsansvarig för aktiviteten. Detta för att kunna gå vidare om överenskommen betalning ej erläggs.


Vi lämnar inte ut personuppgifter till annan part om inte personen som uppgifterna avser uttryckligen medgivit det. Undantaget är myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter, till exempel i händelse av skatterevision eller polisutredning.


.Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Dansstudion har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.


I vårt anmälningssystem via vår hemsida lagras uppgifter endast ett år sedan raderas det.


RABATTER


Syskonrabatt 50 kr per barn. Kursrabatt from tredje kursen 150 kr per kurs. Maila oss på kontoret om ni ska ha rabatt, info@dansstudion.nu.


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.