Tone Jansson

Här kommer all information kring vikarier, inställda lektioner, uppvisning, lovdagar och annat som rör lektionerna.

Vid frånvaro och sjukdom får man gärna kontakta mig på antingen tonejansson98@gmail.com eller 0738040014.


Under ht 2023 undervisar jag Pluto, Pyttedans nyb./forts.1, Barndans forts. 2, Modern forts. 3 ung/vux, Jazzmix forts 5,  och HipHop ung/vux nyb. Samt två kortkurser på 5ggr föräldrabarn och Jazz nyb. vuxen. Info om kurserna står i den ordningen. 


Pluto söndagar kl.13.25-14.10

Kursen startar 3/9. Selma och Tuva kommer fortsätta vara assistenter.

Kursen är 10ggr, sista gången är 19/11. 

Höstlov sön v.42 - 22/10 och v.43 - 29/10. 


Pyttedans nr 88, söndagar kl.15.00-15.40

Kursen startar 27/8 och är 10 ggr. Sista lektionen är 12/11. 

Höstlov sön v.42 - 22/10 och sön v.43 - 29/10

Se till att eleverna har kissat innan lektionen. Barnen ska ha på sig kläder de kan röra sig i och kan vara barfota eller ha skor. 


Barndans nr 82, söndagar kl.15.50-16.35

Kursen startar 27/8 och är 13 ggr. Sista lektionen är 26/11.

Höstlov sön v.43 - 29/10. 

Se till att eleverna har kissat innan lektionen. Barnen ska ha på sig kläder de kan röra sig i och vara barfota. 

Planen är att vara med på barndansföreställningen söndagen den 3/12 i Sundsta aulan, mer info kommer närmre. 


Modern nr 61, söndagar kl.16.45-17.45

Kursen startar 27/8 och är 13 ggr. Sista lektionen är 26/11.

Höstlov sön v.43 - 29/10.

Som det ser ut just nu har vi ingen uppvisning denna terminen. 


Jazzmix nr 20, torsdagar kl.17.30-18.30

Kursen startar 31/8 och är 13 ggr. Sista lektionen är 30/11. 

Höstlov tors v.44 - 2/11.

Planen är att vara med på barndansföreställningen söndagen den 3/12 i Sundsta aulan, mer info kommer närmre. 


HipHop ung/vux nr 58, torsdagar kl.19.50-20.50 

Kursen startar 31/8 och är 6ggr. Vi kommer förlänga kursen med ytterligare 6 ggr. 

Omstarten börjar 12/10, vi har lov v.44 - 2/11, och kursen är slut 23/11. 


Föräldrabarn torsdagar kl. 16.40-17.20 5ggr.

Kursen startar 12/10 och har höstlov v.44 - 2/11. 

Sista gången är 16/11.


Jazz nyb. vux torsdagar kl. 17.40-18.40 5ggr.

Kursen startar 12/10 och har höstlov v.44 - 2/11. 

Sista gången är 16/11.