Sandra Thimfors

VIKTIG INFO!!! Söndagsklassen den 20 oktober är inställd pga sjukdom.

Nästa vecka är som vanligt och dagens inställda lektion kommer att flyttas till en annan vecka längre fram.


----------


Hej. Här kommer terminens schema för mina klasser.

De som missar en lektion har möjlighet att ta igen denna en annan dag. Hör i sådant fall gärna av dig innan du dyker upp.


Vecka 35:          Måndag, -                                               Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20-00)

Vecka 36:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 37:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 38:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 39:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 40:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 41:          ->                                                             Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)           ->                                                      Fredag, Styrka/Stretch (18.00 - 19.00)

Vecka 42:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 43:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 44:          Lov                                                          Lov                                                                Lov                                                   Lov

Vecka 45:          ->                                                             Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)           ->                                                      Fredag, Styrka/Stretch (18.00 - 19.00)

Vecka 46:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, Mellan (19.00 - 20.00)

Vecka 47:          ->                                                             Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)           ->                                                      Fredag, Styrka/Stretch (18.00 - 19.00)

Vecka 48:          Måndag, Mellan (19.00 - 20.00)          Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, -

Vecka 49:           ->                                                            Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          ->                                                       Fredag, Styrka/Stretch (18.00 - 19.00)

Vecka 50:          Måndag, -                                               Lördag, Open Pole (10.00 - 13.00)          Söndag, -