Hösten 2018 är det inga kurser på Kilene. Välkomna till

vår verksamhet inne i Karlstad!