Teknik och koreografi

Denna klass är till för att stärka kroppen för dansträning. Vi arbetar med balettens teknik-grunder och en koreografi. Det finns två åldersgrupper: 11-14 år och 9-12 år..